Wie zijn wij

  • Wij zijn een kleinschalig thuiszorg organisatie met gediplomeerde medewerkers.

  • Wij leveren zorg vanuit ons ♥
    
  • Daar waar u behoefte aan heeft zullen wij voor  zorgen

Onze zorgverlening

Verzorging

Ondersteuning of overnemen van de dagelijkse levensverrichtingen zoals
 • Hulp bij aan en uitkleden
 • Hulp bij in en uit bed gaan
 • Hulp bij eten en drinken

Verpleging

Wij zijn bekwaamd en bevoegd voor:

 • Het geven van injecties
 • wondverzorging
 • Toediening van sondevoeding
 • Katheters inbrengen en verwijderen

Huishoudelijke hulp

Huishoudelijke hulp maakt onderdeel uit van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De uitvoering daarvan is in handen van de gemeente waar u woont. Dit houdt in dat gemeente hier toestemming voor moet verlenen.  Caatje Care kan u daarin begeleiden bij het aanvragen.

Nachtzorg

Een nachtdienst duurt van 23:00 tot 07:00
De verzorgende/verpleegkundige helpt de cliënt gedurende nacht zodat de partner zijn of haar rust kan pakken.

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is voor cliënten die een levensverwachting hebben van minder dan 3 maanden. Wij beschikken over de kennis en inleving om u en uw naasten te ondersteunen en advies te geven. Begeleiding word afgestemd met de huisarts en andere zorgprofessionals.

Zorgverlener

Voor u altijd een vertrouwd gezicht

Begeleiding

Praktische hulp bij het leven van alledag zoals:

Het in orde houden van uw administratie en stuctur in uw leefsituatie brengen.

Zorg bij dementie

Met hulp van naasten en andere professionele begeleiding en onze zorg kan de cliënt met dementie langer thuis blijven wonen. Om de cliënt zo goed mogelijk te ondersteunen, is er regelmatig contact tussen alle betrokkenen.

Geen wachttijden

Caatje Care kent geen wachttijden

Onder wachttijden word verstaan het moment dat u deze zorg daadwerkelijk kunt ontvangen.

Zorg wordt binnen 24 uur geregeld.
homepage-logo2.png

Bereikbaar

 

Caatje Care is gevestigd aan:
Tochtstraat 90c
3036 SN Rotterdam

Mob: 06-46423295
Web: www.caatjecare.nl
Mail: info@caatjecare.nl

 

Onze interactieve kaart helpt u onze locatie te vinden